WMS_Pokaz
Wywołanie okna przeglądu komunikatów WMS

Składnia

WMS_Pokaz(parParametry)

Parametry

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

Pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja wyświetla okno przeglądu komunikatów WMS.


Przykłady

WMS_Pokaz('')
=> ''

Zobacz również:

-