WMS_Kategoria
Odczyt lub ustawianie domyślnej kategorii WMS

Składnia

WMS_Kategoria(parKategoria)

Parametry

parKategoria

Jeśli pusty, to funkcja zwróci bieżącą domyślną kategorię.

W przeciwnym wypadku ustawia domyślną kategorię.

zwraca

Pusty ciąg znaków lub bieżąca kategoria domyślna.

Opis

Funkcja odczytuje lub ustawia kategorię domyślną WMS.


Przykłady

WMS_Kategoria('')
=> 'Kategoria A'

Zobacz również:

-