WMS_Dopisz
Dopisanie do WMS

Składnia

WMS_Dopisz(parTekst,parParametry)

Parametry

parTekst

Tekst do dopisania

parParametry

Opcjonalne:

KAT=... - nazwa kategorii

LVL=1|2|3|4|5 - ikona/poziom

 1 - informacja

 2 - ostrzeżenie

 3 - błąd

 4 - sukces

 5 - pytanie

zwraca

Pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja dopisuje tekst do przeglądu komunikatów WMS.


Przykłady

WMS_Dopisz('Tekst 1','KAT=Kategoria A|LVL=1')
=> ''

Zobacz również:

-