WKK_Zlicz
Zlicza karty zasobu/kontrahenta (moduł Wkłady)

Składnia

WKK_Zlicz(parZK,parID,parData,parANR,parFiltr,parParametry)

Parametry

parZK

Wybór wątku: Z - wg zasobu, K - wg kontrahenta

parID

ID zasobu/kontrahenta

parData

Data sprawdzania karty, domyślnie GLO:DataAkt

parANR

Filtr aktywności karty: A - aktywne, N - nieaktywne, R - razem

parFiltr

Opcjonalny filtr clarionowy

parParametry

Zarezerwowane.

zwraca

Liczba kart spełniających warunki.

Opis

Funkcja zwraca liczbę kart zasobu/kontrahenta dla zadanych warunków.


Przykłady

WKK_Zlicz('Z',ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt,'A')
=> 2

Zobacz również:

-