WKK_CzyWKO
Sprawdza, czy karta posiada wskazane konto (moduł Wkłady)

Składnia

WKK_CzyWKO(parWKK,parKonto,parRok)

Parametry

parWKK

Identyfikator karty wkładowej

parKonto

Konto wkładowe

parRok

Rok, domyślnie AKT:Rok

zwraca

0 nie, 1 tak

Opis

Funkcja sprawdza, czy karta posiada wskazane konto w danym roku.


Przykłady

WKK_CzyWKO(WKK:ID_KART,'801-00',AKT:Rok)
=> 1

Zobacz również:

-