V7X_Procedury
Zadania związane z procedurami w JPK V7x (moduł FK)

Składnia

V7X_Procedury(parParametry)

parParametry

DATA

Data, na którą pytamy o V7P.

Domyślnie GLO:DataAkt.

CO

OPIS - zamiana V7X na opis tekstowy

SLOWNIK - okno wyboru procedur, zwraca listę fromString wybranych procedur

FROMSTRING - lista dostępnych procedur w formie FromString (np. EE|TP|...)

RSZ

0 - rejestr sprzedaży

1 - rejestr zakupów

Domyślnie 0.

V7P

Lista domyślnie zaznaczonych procedur, po średniku.

BRAK

Opcja w przypadku CO=SLOWNIK

Powoduje możliwość zaznaczenia opcji "brak".

zwraca

Wynik zależny od wybranych opcji

Opis

Funkcja służy do wykonywania zadań związanych z procedurami V7P plików urzędowych JPK V7x.


Przykłady

V7X_Procedury('CO=SLOWNIK|BRAK')
=> 'brak|EE'

Zobacz również:

-