Cechy - Krok po kroku - Usuwanie cechy

Usuwanie cechy

  1. Otwórz okno zarządzania cechami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania cechami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja cech lub klikając przycisk 'Cechy' na pasku narzędzi głównego okna.

  1. Wybierz z listy cechę

Wybierz cechę, którą chcesz usunąć. Możesz wybrać za pomocą klawiatury (strzałki kursora) lub za pomocą myszy.

Usunąć można tylko cechy, które nie mają przypisanych żadnych wartości dla obiektów. Jeżeli cecha jest grupą, to usunąć można tylko wtedy, gdy żadna z jej podcech nie ma przypisanych wartości dla obiektów.

  1. Kliknij przycisk 'Usuń'

Przycisk 'Usuń' znajduje się w sekcji przycisków okna, z prawej strony okna. Pojawi się dialog, który zapyta o potwierdzenie chcęci usunięcia wybranej cechy. Jeśli jesteś pewny, kliknij 'Tak'.

Tematy pokrewne

Tworzenie cechy
Edycja cechy
Ustawianie kolejności