Liczniki indywidualne - ustalanie odczytu
Media / Liczniki indywidualne


Wprowadzenie


W normalnej pracy odczyty liczników wprowadzane są na podstawie odczytanych wskazań liczników manualnie, seryjnie lub za pomocą importu z pliku zewnętrznego. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dla wybranych lokali nie podano stanu licznika, co wstrzymuje lub utrudnia prawidłowe rozliczenie mediów. Aby rozwiązać tą sytuację, należy wprowadzić odczyt aproksymowany. Funkcja ustalania odczytu wspomaga operatora w tym zadaniu oferując prosty i elastyczny interfejs ustalający odczyty na bazie średniej z wybranego okresu.


Opis elementów okna1. Typy liczników. Lista dostępnych typów mediów, dla których można wyznaczyć odczyty.


2. Okres (do ostatniego odczytu). Określa przedział czasowy, z jakiego ma zostać wyznaczone średnie zużycie.


3. Zaokrąglenie. Określa liczbę miejsc po przecinku zaokrąglenia wyniku.


4. Data odczytu. Określa datę, na jaką ma zostać wyznaczony przewidywany odczyt.


5. Dane zasobu. Krótka informacja o przetwarzanym zasobie.


6. Liczniki i odczyty. Lista zawiera dostępne liczniki oraz podgląd odczytów i ustalonego zużycia.Procedura wyznaczania odczytu dla pojedynczego licznika jest następująca:


1. Dla zadanej daty odczytu (4) wyszukiwany jest ostatni odczyt licznika (data i stan) - uwidocznione w kolumnie "Ostatni odczyt".


2. Następnie wyszukiwany jest odczyt na datę przynajmniej sprzed wybranego okresu (2). Jeżeli nie znaleziono wcześniejszego odczytu, następuje szukanie w przód aż do napotkania pierwszego odczytu. Jeżeli w okresie nie było żadnego wcześniejszego odczytu, nie będzie możliwe ustalenie zużycia średniego. Odnaleziony odczyt (data i stan) umieszczane są w kolumnie "Poprzedni odczyt".


3. Na bazie ostatniego i poprzedniego odczytu wyznaczana jest średnia (miesięczna i dzienna).


4. Na podstawie liczby dni, jaka dzieli ostatni odczyt i datę (4) wyznaczane jest prawdopodobne zużycie i następnie stan - kolumna "Ustalony odczyt".Wszystkie wartości wyliczane są "na żywo", tzn. na liście podglądu widać ustalone stany takimi, jakie będą zapisane do bazy danych.


Wybranie przycisku [Zapisz ustalone stany] powoduje dopisanie wyznaczonych odczytów.