UrzadSkarbowyAdmg
Zwraca nazwę urzędu skarbowego administracji

Składnia

UrzadSkarbowyAdmg(parAdmg)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji

zwraca

Nazwę urzędu skarbowego administracji.

Opis

Funkcja zwraca nazwę urzędu skarbowego administracji wg powiązania ustawionego w rekordzie administracji (przypięty kth jako US).


Przykłady

UrzadSkarbowyAdmg(ADM:ID_ADMG)
=> 'I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy'

Zobacz również:

-