Moduł UNIFAK

O module UniFak

Moduł UniFak służy do drukowania faktur i rachunków w systemie ADA ©. Z jednej strony unifikuje wszystkie możliwe źródła dokumentów do jednego wspólnego formatu. Z drugiej strony ze względu na szerokie możliwości konfiguracji pozwala dopasować wygląd drukowanych dokumentów do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Drukowanie faktur można rozpocząć bez wstępnej konfiguracji modułu - ustawienia domyślne pozwalają na wydruk standardowej faktury zawierającej wszystkie niezbędne informacje. Konfiguracja pozwala na indywidualizację i dopasowanie do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, np. dodanie logo czy zmiana układu informacji na stronie.

Podrozdziały

Dialog wydruku
Konfiguracja