Cechy - Krok po kroku - Tworzenie cechy

Tworzenie cechy nie związanej

  1. Otwórz okno zarządzania cechami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania cechami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja cech lub klikając przycisk 'Cechy' na pasku narzędzi głównego okna.

  1. Kliknij przycisk 'Dodaj cechę'

Przycisk 'Dodaj cechę' znajduje się w sekcji przycisków okna, w prawym górnym rogu. Otworzy się okno edycji cechy.

  1. Wpisz nazwę nowej cechy

W polu 'Nazwa cechy' wpisz nazwę, jaką chcesz nadać nowej cesze.

  1. Wybierz typ danych

Z rozwijanej listy 'Typ wartości' wybierz jeden z dostępnych typów danych.

  1. Dla wybranego typu danych nadaj ograniczenia

W zależności od typu danych musisz nadać cesze pewne ograniczenia. Aby dowiedzieć się, jakie masz możliwości kliknij tutaj.

  1. Zatwierdź przyciskiem OK

Jeżeli wprowadzone przez ciebie dane są poprawne, okno zamknie się i cecha zostanie dodana. Jeżeli popełniłeś błąd, pojawi się okno komunikatów informujące o znalezionych błędach. W takim wypadku okno edycji cechy nie zamknie się, czekając na poprawienie błędów i ponowną próbę akceptacji przyciskiem OK.

Tworzenie cechy związanej (podcechy)

  1. Krok identyczny jak powyżej krok nr 1
  2. Kliknij przycisk 'Dodaj podcechę'

Podcechę można dodać tylko do cechy typu grupującego. Przycisk 'Dodaj podcechę' znajduje się w sekcji przycisków okna, w prawym górnym rogu, tuż pod przyciskiem 'Dodaj cechę'. Otworzy się okno edycji cechy.

  1. Pozostałe kroki jak powyżej kroki nr 3-6

Tematy pokrewne

Edycja cechy
Usuwanie cechy
Ustawianie kolejności