Tlumacz
Na podstawie pliku translacja jednych ciągów na inne

Składnia

Tlumacz(parCo,parPlik,parParametry)

Parametry

parCo

Ciąg znaków do przetłumaczenia

parPlik

Ścieżka do pliku tłumaczeń

parParametry

Parametr nieaktywny

zwraca

Przetłumaczony ciąg lub '* BRAK *' jeżeli nie znaleziono.

Opis

Funkcja służy do tłumaczenia jednych ciągów znaków na inne. Plik wejściowy musi być w formacie CSV - dwie kolumny dzielone średnikiem ';'. Wiersz poprzedzony wykrzyknikiem traktowany jest jako komentarz (pomijany). Lewa kolumna oznacza ciąg do tłumaczenia, prawa ciąg wyjściowy. Uwaga - kod "nowy" jest traktowany jako wyrażenie typu E#, tj. jeśli zostanie poprzedzony znakami "E#", to wynik będzie ewaluowany z wyrażenia tworzonego z kolejnych znaków.


Przykłady

Tlumacz('0101','C:\ADA\TXT\KodyNowe.csv','')
=> '01001001'

zawartość pliku konwersja.txt


! Plik do konwersji opisów budynków na kody

! plik utworzony dnia 01.10.2011


Budynek 1;E#'01-001'

Budynek 2;01-002

Budynek 3;01-003


wywołanie funkcji:

Tlumacz('Budynek 1','c:\pliki\konwersja.txt','')

w wyniku otrzymamy:

01-001


Zobacz również:

-