Text_Dialog
Dialog. Pytanie o długi ciąg znaków.

Składnia

Text_Dialog(parPytanie,parDomyślne,parMaksZnakow)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parDomyślne

Domyślna odpowiedź.

parMaksZnakow

Maksymalna liczba znaków możliwa do wprowadzenia.

zwraca

Wartość wprowadzona przez użytkownika.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o wartość wprowadzaną z klawiatury.


Przykłady

Text_Dialog('Wprowadź imię i nazwisko','Jan Kowalski','1024')
=> Ciąg znaków wprowadzony przez użytkownika.

Zobacz również:

-