Teryt_Nazwa2Kod
Konwersja danych adresowych na kody systemu TERYT

Składnia

Teryt_Nazwa2Kod(parWN,parPN,parGN,parMN,parUN,parCo)

Parametry

parWN, parPN, parGN, parMN, parUN

Odpowiednio nazwa województwa, powiatu, gminy, miejscowości i ulicy.

Należy zawsze podawać wszystkie parametry, aby jednoznacznie określić kody.


Wyjątki:
Jeżeli adres nie zawiera nazwy ulicy, można pominąć nazwę ulicy.

Jeżeli potrzebny jest tylko kod województwa, można podać tylko nazwę województwa.

Jeżeli potrzebny jest tylko kod powiatu, należy podać województwo i powiat.


Wielkość liter w nazwach nie ma znaczenia.
W przypadku niejednoznacznych danych lub problemu z odszukaniem funkcja zwraca informaje o błędzie do logu aplikacji.

parCo

Wybór kodu zwracanego przez funkcję:
W2 - dwucyfrowy kod województwa
P2 - dwucyfrowy kod powiatu
G3 - trzycyfrowy kod gminy (kod i rodzaj gminy)

M7 - siedmiocyfrowy kod miejscowości

U5 - pięciocyfrowy kod ulicy

zwraca

Wybrany kod, lub pusty w przypadku błędu.

Opis

Funkcja zwraca wybrany kod z systemu Teryt na podstawie podanych danych adresowych: województwo, powiat, gmina, miejscowość i ulica (opcjonalnie).


Przykłady

Teryt_Nazwa2Kod('KUJAWSKO-POMORSKIE','Bydgoszcz','Bydgoszcz','Bydgoszcz','Glinki','G3')
=> '05573'

Zobacz również:

-