TabWindyk
Rozmaite tabele związane z windykacjami (moduł WI)

Składnia

TabWindyk(parCo,parID,parBaza,parOpis,parOpcje,parZaawansowane)

Parametry

parCo

SPR - sprawa windykacyjna

KAR - karta czynszowa (nieczynne)

KTH - kontrahent (nieczynne)

parID

Identyfikator sprawy.

parBaza

POZ - pozycje sprawy windykacyjnej

RAT, RTY - raty sprawy windykacyjnej

parOpis

Definicja kolumn tabeli. Składa się z separatorów oraz kolumn.


Separatory:

'|' - wstawia pionową kreskę.

'_' - wstawia odstęp (spację).


Kolumny składają się z ciągów AABBCD, gdzie AA określa rodzaj kolumny, BB liczbę znaków 01-99, C określa wyrównanie (L/C/R), D agregację (N/T)).


AA - rodzaj kolumny:

Ogólne:

ZN - dowolny znak (określony na pozycji C)

KD - kod zasobu (formatowany)

LP - liczba porządkowa

Sprawy / pozycje:

WN - kwota WN

MA - kwota MA

DT - data pozycji

TP - typ pozycji

RP - rodzaj pozycji (naliczenia/odsetki/koszty)

ET - etap sprawy

ST - status pozycji (X/-)

Sprawy / raty:

WN - kwota WN

MA - kwota MA

DP - termin płatności

DZ - data zapłaty


BB - liczba znaków:

01-99 - liczba dwucyfrowa określająca liczbę znaków kolumny


C - wyrównanie:

L - justuj do lewej,

C - centruj

R - justuj do prawej.


D - agregacja:

N - bez agregacji,

T - podsumuj kolumnę.

parOpcje

Obecność literałów aktywuje opcje:

TYTUL - drukowanie nagłówka tabeli.

SUMA - drukowanie podsumowania tabeli.

parZaawansowane

Filtr zaawansowany (evaluate) odpowiednio pozycji sprawy lub rat.

zwraca

Tabela zależnie od parametrów.

Opis

Funkcja generuje tabele na podstawie danych z modułu WI.


Przykłady

TabWindyk('SPR',WNS:ID_SPRAWY,'POZ','|_LP03RN_TP10LN_WN10RT_MA10RT_|','TYTUL|SUMA','')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-