TabLiczniki
Rozmaite tabele medialne (moduł Media)

Składnia

TabLiczniki(parCo,parID,parBaza,parDataOd,parDataDo,parOpis,parOpcje,parZaawansowane,parDemontaz)

Parametry

parCo

Dane generowane dla 'K' karty lub 'Z' zasobu.

parID

Identyfikator odpowiednio karty lub zasobu.

parBaza

Zawartość tabeli:

L - liczniki indywidualne

R - rozliczenia

D - dane węzłowe

B - liczniki zbiorcze (budynkowe)

parDataOd, parDataDo

Określa okres dat od-do.

parOpis

Definicja kolumn tabeli. Składa się z separatorów oraz kolumn.


Separatory:

'|' - wstawia pionową kreskę.

'_' - wstawia odstęp (spację).


Kolumny składają się z ciągów AABBCD, gdzie AA określa rodzaj kolumny, BB liczbę znaków 01-99, C określa wyrównanie (L/C/R), D agregację (N/T)).


AA - rodzaj kolumny:

Ogólne:

ZN - dowolny znak (określony na pozycji C)

KD - kod zasobu (formatowany)

LP - liczba porządkowa

RZ - razem

Liczniki indywidualne (L):

TP - typ licznika

NR - numer licznika

OP - opis licznika

DL - data legalizacji

DP - data początkowa (wstecz lub w przód od parDataOd)

D+ - data początkowa (w przód od parDataOd)

DK - data końcowa

SP - stan początkowy (jak DP)

S+ - stan początkowy (jak D+)

SK - stan końcowy

ZU - zużycie

S0 - stan - miejsce do wpisania

D0 - data - miejsce do wpisania

Z0 - zużycie - miejsce do wpisania

P0 - podpis - miejsce na podpis

JM - jednostka licznika

Rozliczenia (R):

NZ - nazwa składnika

RD - rodzaj składnika (rozliczenie, strata, zaliczka)

PK - kod PKWiU

JM - jednostka miary

IL - ilość

C2 - cena, 2 m. po przecinku

C4 - cena, 4 m. po przecinku

VT, V+ - kwota VAT

ST - stawka VAT

NT, N+ - kwota netto

BT, B+ - kwota brutto

OD - data od pozycji rozliczenia

DO - data do pozycji rozliczenia

Dane rozliczeniowe węzła (D):

ID - identyfikator danej

IW - identyfikator węzła

DW - wartość danej

OP - opis danej

OD - data "od" danej

DO - data "do" danej

Liczniki zbiorcze (B):

TP - typ licznika

NR - numer licznika

OP - opis licznika

SP - stan początkowy (wstecz lub w przód od parDataOd)

S+ - stan początkowy (w przód od parDataOd)

SK - stan końcowy

DP - data początkowa (wstecz od parDataOd)

D+ - data początkowa (w przód od parDataOd)

DK - data końcowa

DL - data legalizacji

ZU - zużycie


BB - liczba znaków:

01-99 - liczba dwucyfrowa określająca liczbę znaków kolumny


C - wyrównanie:

L - justuj do lewej,

C - centruj

R - justuj do prawej.


D - agregacja:

N - bez agregacji,

T - podsumuj kolumnę.

parOpcje

Funkcja reaguje na obecność nast. literałów:

TYTUL - drukuj nagłówek tabeli

SUMA - drukuj podsumowanie

Poniższe dotyczą tylko wątku rozliczeń (R):

KOLEJNOSC - powoduje drukowanie składników rozliczenia wg zdefiniowanej kolejności

TYLKO_ROZLICZENIOWE - drukowanie tylko składników rozliczeniowych

TYLKO_POZAROZLICZENIOWE - drukowanie tylko składników pozarozliczeniowych

GRUPUJ - powoduje grupowanie składników wg id składnika, ceny i st.VAT.

KONTYNUACJA - pozwala na drukowanie tabeli bez górnej ramki

TYLKO_RAZEM - pozwala na wydrukowanie tylko podsumowania

TYLKO_KWOTA - zamiast tabeli zwraca kwotę sumaryczną
TYLKO_KWOTA_SLOWNIE - zamiast tabeli zwraca kwotę z przedrostkiem 'nadpłata/niedopłata'

parZaawansowane

Filtr zaawansowany (evaluate) na poziomie liczników (L), pozycji rozliczenia (R), danych rozliczeniowych węzła (D) lub liczników zbiorczych (B).

parDemontaz

pusty lub 0 - wszystkie liczniki,

1 - tylko nie zdemontowane w okresie,

2 - tylko zdemontowane w okresie.

zwraca

Wynik zależny od parametrów - tabela lub wartość.

Opis

Funkcja służy do generowania rozmaitych tabeli medialnych.


Przykłady

TabLiczniki('K',KAR:id_kart,'L',DATE(1,6,akt_rok),DATE(5,31,akt_rok),'|_LP02RN_KD11LN_TP03RN_NR10LN_DP11RN_SP11RN_ZN01-N_DK11RN_SK11RN_ZU10RT_|','TYTUL','','1')
=> <tabelka>

TabLiczniki('K',KAR:id_kart,'R',DATE(1,6,akt_rok),DATA_ost_dzien_w_mies(DATE(5,31,akt_rok)),'|_LP02RN_NZ20LN_OD13CN_DO13CN_IL11CN_JM02CN_C206RN_|_BT10RT_|','TYTUL,SUMA','','')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-