T:GatherRanged
Pobiera rekordy z tabeli

Składnia

T:GatherRanged(parIDT,parKey,parKeyLow,parKeyHigh,parFieldExpr,parFilterExpr)

Parametry

parIDT

Numer tabeli

parKey

Klucz z tabeli

parKeyLow, parKeyHigh

paramStringi określające wartości pól z klucza od i do

parFieldExpr

Wyrażenie do ewaluacji dla każdego pobranego rekordu

parFilterExpr

Filtrowanie pobieranych rekordów

zwraca

fromString pobranych wartości

Opis

Funkcja przebiega wskazaną tabelę wg klucza i w zadanym zakresie od-do, filtruje rekordy zadanych wyrażeniem i zbiera wartości wyliczone z rekordu. Wynik jest fromString'iem wyliczonych wartości. W systemie również pod nazwą Pisma:GatherRanged.


Przykłady

T:GatherRanged(1,'ADM:WG_ID_ADMG','ADM:ID_ADMG=10','ADM:ID_ADMG=20',''CLIP(LEFT(ADM:Nazwa))','')
=> <lista administracji o numerach od 10 do 20>

Zobacz również:

-