Suma_Naliczen
Zliczanie wartości zapisanych w bazie naliczeń.

Składnia

Suma_Naliczen(par:poziom,par:id,par:id_skladnika,par:wzor,par:dataOd,par:dataDo,par:warunek)

Parametry

par:poziom

0 - admg

3 - lub 'OBIEKT'  lub 'OB'

6 - węzły

par:id

dla obiektów podajemy kod obiektu , dla węzła ID węzła

par:id_skladnika

numer składnika czynszowego

par:wzor

określamy co ma być zwrócone przez funkcję, może to być wartość ze wskazanego pola lub wynik działania na polach

par:dataOd

Data początkowa

par:dataDo

Data końcowa

par:warunek

Filtr - zaawansowane

zwraca

Suma wartości z naliczeń

Opis

Funkcja zwraca sumę wg kryteriów z tabeli naliczeń.


Przykład:

Suma_Naliczen('OB','01-001',1, 'nal:brutto',date(akt_mc,1,akt_rok),date(akt_mc+1,1,akt_rok)-1,'')
=> 123.45