SumKFM
Saldo lub obroty zadłużenia KFM

Składnia

SumKFM(parBaza,parID,parCo,parKO,parRokOd,parMcOd,parRokDo,parMcDo,parZaawansowane)

Parametry

parBaza

Z lub 4 - zasoby

KK lub 148 - karty kredytowe

parID

Identyfikator zasobu lub karty kredytowej

parCo

SALDO - saldo MA-WN

OBWN - obroty WN

OBMA - obroty MA

parKO

K - kwota kredytu

O - odsetki

parRokOd, parMcOd, parRokDo, parMcDo

Rok i miesiąc - początek i koniec

parZaawansowane

Parametr nieaktywny

zwraca

Wartość wyliczoną.

Opis

Funkcja zwraca wynik zależny od parametrów bazując na danych bieżącego roku księgowego.


Przykłady

SumKFM('Z',ZAS:ID_ZAS,'SALDO','K',2015,1,2015,12,'')
=> '123.45'

Zobacz również:

-