Cechy - Struktura cech

Co znajduje się w tym rozdziale

W tym rozdziale dowiesz się w jaki sposób organizuje się hierarchię cech w programie GZM.

Rozdział Hierarchiczna struktura cech opisuje czym są cechy oraz w jaki sposób GZM je organizuje.

Rozdział Typy danych zawiera kompletny opis dostępnych typów danych dla cech w programie GZM.

Podrozdziały

Hierarchiczna struktura cech
Typy danych

Tematy pokrewne

Okno zarządzania cechami
Krok po kroku