String_Dialog
Dialog. Pytanie o wartość.

Składnia

String_Dialog(parPytanie,parDomyślne,parFormat)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parDomyślne

Domyślna odpowiedź.

parFormat

Format wprowadzania danych, picture. Wartość zwracana będzie wartością nieformatowaną.

zwraca

Wartość wprowadzona przez użytkownika.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o wartość wprowadzaną z klawiatury.


Przykłady

String_Dialog('Wprowadź imię i nazwisko','Jan Kowalski','@s255')
=> Ciąg znaków wprowadzony przez użytkownika.

Zobacz również:

-