StrVAT
Zwraca strukturę VAT (moduł FK)

Składnia

StrVAT(parAdmg,parRok,parMc)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji

parRok

Rok

parMc

Miesiąc

zwraca

Wartość struktury.

Opis

Funkcja służy do wydobywania wartości struktury administracji w zadanym roku i miesiącu księgowym.


Przykłady

StrVAT(AKT_ADMG,AKT_ROK,AKT_MC)
=> '11.59'

Zobacz również:

-