StawkaVAT
Zwraca stawkę VAT na podstawie kategorii

Składnia

StawkaVAT(parKategoria,parData,parParametry)

Parametry

parKategoria

Kategoria stawek VAT

parData

Data numeryczna

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

Stawka VAT

Opis

Funkcja dla zadanej kategorii VAT i daty zwraca stawkę VAT.


Przykłady

StawkaVAT('1',GLO:DataAkt,'')
=> '23%'

Zobacz również:

-