StatusSprawy
Status sprawy windykacyjnej (moduł WI)

Składnia

StatusSprawy(parIDSprawy)

Parametry

parIDSprawy

Identyfikator sprawy windykacyjnej

zwraca

Nazwa statusu sprawy.

Opis

Funkcja zwraca nazwę statusu sprawy windykacyjnej.


Przykłady

StatusSprawy(WNS:ID_SPRAWY)
=> 'przekazana do kancelarii'

Zobacz również:

-