StatusLokalu
Zwraca status zasobu na dzień (moduł Czynsze, DCM)

Składnia

StatusLokalu(parIDZasobu,parData)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.

zwraca

Status zasobu.

Opis

Funkcja zwraca status zasobu. Jeżeli parametr globalny CZ_StatusLokalu = 1, wynik określany jest na podstawie tytułu prawnego z DCM; w przeciwnym razie wynik stanowi pole zasobu Zas:status.


Przykłady

StatusLokalu(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> 'własnościowe'

Zobacz również:

-