Stan_Wkl_Synt
Saldo konta karty wkładowej (moduł Wkłady)

Składnia

Stan_WKL_Synt(parIDKarty,parKonto,parRok,parMc)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty wkładowej

parKonto

Konto wkładowe

parRok, parMc

Rok i miesiąc

zwraca

Saldo konta

Opis

Funkcja zwraca saldo konta wkładowego dla karty na zadany rok/miesiąc.


Przykłady

Stan_Wkl_Synt(WKK:ID_KART,WKO:Konto,2015,1)
=> '123.45'

Zobacz również:

-