StampDTGeneruj
Generuje 14 cyfrowy stempel czasowy

Składnia

StampDTGeneruj()

Parametry

zwraca

14 cyfrowy stempel RRRRMMDDHHMMSS.

Opis

Funkcja generuje 14 cyfrowy stempel czasowy na podstawie systemowej daty i czasu.


Przykłady

StampDTGeneruj()
=> 20180312181400

Zobacz również:

-