SprIBAN
Sprawdza poprawność numeru IBAN

Składnia

SprIBAN(parNrKontaBankowego)

Parametry

parNrKontaBankowego

Numer konta bankowego do weryfikacji

zwraca

1 - konto poprawne, 0 - konto nie poprawne

Opis

Funkcja sprawdza poprawność numeru IBAN konta bankowego.


Przykłady

SprIBAN(ADB:KontoBank)
=> '1'

Zobacz również:

-