Slownik_Popup_FromString
fromString menu kontekstowego na bazie słownika operatora.

Składnia

Slownik_Popup_FromString(parIDSL,parFlt,parVis,parRet,parEI)

Parametry

parIDSL

Numer słownika, patrz Słowniki operatora.

parFlt

Filtr rekordów słownika, Expr. Zabindowane są wszystkie pola tabeli słownika z prefiksem SLO.

parVis

Tekst wyświetlany w menu kontekstowym, Expr.

parRet

Tekst zwracany po wyborze użytkownika, Expr.

parEI

1 gdy menu ma zawierać dodatkową pozycję "[ Pusty ]", 0 gdy nie.

zwraca

fromString menu kontekstowego utworzony na bazie parametrów.

Opis

Funkcja służy do generowania ciągu znaków typu fromString używanego przez polecenie menu kontekstowego.


Przykłady

Slownik_Popup_FromString(17,'','SLO:Nazwa','CLIP(LEFT(SLO:Nazwa))',0)
=> np.: 'czynsz|lokale użytkowe|wynajem'

Zobacz również:

-