Slownik_Popup
Menu kontekstowe na bazie słownika operatora.

Składnia

Slownik_Popup(parIDSL,parFlt,parVis,parRet,parEI)

Parametry

parIDSL

Numer słownika, patrz Słowniki operatora.

parFlt

Filtr rekordów słownika, Expr. Zabindowane są wszystkie pola tabeli słownika z prefiksem SLO.

parVis

Tekst wyświetlany w menu kontekstowym, Expr.

parRet

Tekst zwracany po wyborze użytkownika, Expr.

parEI

1 gdy menu ma zawierać dodatkową pozycję "[ Pusty ]", 0 gdy nie.

zwraca

-1 jeżeli operator anulował wybór, pusty łańcuch gdy wybrano element "[ Pusty ]" lub wartość wyrażenia parRet odpowiadającą wybranej przez użytkownika pozycji menu.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o wybór z menu kontekstowego.


Przykłady

Slownik_Popup(17,'','SLO:Nazwa','CLIP(LEFT(SLO:Nazwa))',0)
=> wybrany przez użytkownika typ karty

Zobacz również:

-