Slownik_GetD
Ustawia rekord słownika

Składnia

Slownik_GetD(parIDSL,parDID)

Parametry

parIDSL

Numer słownika wg listy

parDID

Podidentyfikator (SLO:Dodatkowy)

zwraca

Identyfikator rekordu słownika (SLO:ID_SLO) lub pusty, jeśli nie odnaleziono rekordu.

Opis

Funkcja ustawia rekord słownika wg zadanego IDSL i DID. Jeśli rekord został odnaleziony i ustawiony, zwraca ID_SLO, w przeciwnym razie zwraca pusty ciąg.


Przykłady

Slownik_GetD(1,1)
=> '123'

Zobacz również:

-