Slownie
Kwota słownie

Składnia

Slownie(parKwota)

Parametry

parKwota

Kwota (decimal) do przekształcenia na tekst

zwraca

Słowny odpowiednik kwoty.

Opis

Funkcja służy przekształcania kwoty w wyrażenie słowne.


Przykłady

Slownie(1234.56)
=> 'jeden_tysiąc_dwieście_trzydzieści_cztery_złote_56/100'

Zobacz również:

-