Set_Order_Dialog
Dialog. Pytanie o kolejność.

Składnia

Set_Order_Dialog(parPytanie,parDomyślne,parZbior,parSeparator)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parDomyślne

Domyślna odpowiedź, dzielone separatorem parSeparator.

parZbior

Zadany zbiór - fromString.

parSeparator

Separator wartości odpowiedzi.

zwraca

Wartość wprowadzona przez użytkownika.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o kolejność elementów zbioru.


Przykłady

Set_Order_Dialog('Ustal kolejność','C|B|A','A|B|C','|')
=> np. 'B|A|C'

Zobacz również:

-