Sensowne_IsDigit
Sprawdza, czy zadany ciąg znaków składa się tylko z cyfr

Składnia

Sensowne_IsDigit(parTekst)

Parametry

parTekst

Dowolny ciąg znaków.

zwraca

0 - nie pasuje, 1 - pasuje.

Opis

Funkcja służy sprawdzeniu, czy zadany ciąg znaków składa się tylko z cyfr.


Przykłady

Sensowne_IsDigit('012345')
=> 1

Zobacz również:

-