Sensowne_IsAlpha
Sprawdza, czy zadany ciąg znaków składa się tylko z liter

Składnia

Sensowne_IsAlpha(parTekst)

Parametry

parTekst

Dowolny ciąg znaków.

zwraca

0 - nie pasuje, 1 - pasuje.

Opis

Funkcja służy sprawdzeniu, czy zadany ciąg znaków składa się tylko z liter.


Przykłady

Sensowne_IsAlpha('ABCdef')
=> 1

Zobacz również:

-