SaldoKont
Tabelka zawierająca salda kont karty

Składnia

SaldoKont(parIDKarty,parPO,parRok,parMc,parTabelka,parSlownie)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parPO

Uwaga! Parametr używany tylko, gdy parTabelka=0.

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parTabelka

0 - bez tabeli, tylko sformatowana kwota (ew. z prefiksem nadpłata/niedopłata)

2 - tabela z kontami podstawowymi, odsetkowymi i kosztowymi

22 - tabela z kontami podstawowymi i odsetkowymi

parSlownie

0 - tylko sformatowane kwoty

1 - kwoty z prefiksem nadpłata/niedopłata

zwraca

Tabela lub saldo wybranych kont karty

Opis

Funkcja generuje tabelę sald wybranych kont karty czynszowej lub zwraca saldo wybranych kont.


Przykłady

SaldoKont(KAR:ID_KART,'',AKT:Rok,AKT:Mc,2,1)
=> <tabelka>

Zobacz również:

-