STR_USumaPS
Łączy dwa łańcuchy z znaków pod warunkiem, że jeden nie zawiera się w drugim

Składnia

STR_USumaPS(parA,parB)

Parametry

parA

Lewy łańcuch znaków

parB

Prawy łańcuch znaków

zwraca

Połączone łańcuchy znaków, lub dłuższy z łańcuchów

Opis

Funkcja do łączenia dwóch ciągów znaków w zadanej kolejności lewy i prawy. W przypadku, gdy jeden z nich zawiera się w drugim (bez względu na kolejność, wielkość liter i białe znaki przed i po), to zwracany jest ten zawierający (dłuższy). W przypadku łączenia dwóch łańcuchów pomiędzy nie wstawiany jest separator przecinek i spacja ", ". Uwaga - funkcja usuwa białe znaki z początku i końca parA i parB zwracając wynik!


Przykłady

STR_USumaPS('Jan','Kowalski')
=> 'Jan, Kowalski'

STR_USumaPS('Jan','  jakub jan kowalski  ')
=> 'jakub jan kowalski'

Zobacz również:

-