ST3_STEW_Dotyczy
Lista STEW które dotyczą zadanego bytu (moduł ST3)

Składnia

ST3_STEW_Dotyczy(parIDT,parIDR)

Parametry

parIDT

Identyfikator tabeli:

21 - grunty

20 - nieruchomości

3 - obiekty

4 - zasoby

parIDR

Identyfikator gruntu/nieruchomości/obiektu/zasobu

zwraca

Lista identyfikatorów środków trwałych STEW

Opis

Funkcja zwraca listę środków skojarzonych z zadanym gruntem/nieruchomością/obiektem/zasobem.


Przykłady

ST3_STEW_Dotyczy(3,OB:ID_OB)
=> '1|2|3'

Zobacz również:

-