ST3_STDP_FKD_Znajdz
Szuka dokumentu FK dla paczki (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDP_FKD_Znajdz(parSTDP,parParametry)

Parametry

parSTDP

Identyfikator paczki

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

ID dokumentu FK lub zero

Opis

Funkcja szuka dokumentu FK dla zadanej paczki. Uwaga! Zmienia admg, rok, mc i przełącza pliki na danym wątku.


Przykłady

ST3_STDP_FKD_Znajdz(STDP:ID,'')
=> 123

Zobacz również:

-