ST3_STDK_ZmianaWartosci
Zmiana wartości w okresie środka trwałego (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_ZmianaWartosci(parSTEW,parDataOd,parDataDo,parUA)

Parametry

parSTEW

Identyfikator środka trwałego

parDataOd, parDataDo

Data początkowa i końcowa - zliczane są dokumenty z tego przedziału dat (włącznie z tymi datami)

parUA

Pusty - zmiana wartości bilansowa bez umorzeń (dok. ZW, OT, LT)

AT - zmiana wartości podatkowa bez amortyzacji (dok. ZW, OT, LT)

UM - zmiana wartości bilansowa (umorzeniowa) (dok. ZW, OT, LT, ZU i UM)

AM - zmiana wartości podatkowa (amortyzacyjna) (dok. ZW, OT, LT, ZU i UM)

UU - suma umorzeń w okresie (tylko dok. UM i ZU)

AA - suma amortyzacji w okresie (tylko dok. UM i ZU)

ZU - suma zmian wartości bilansowej w okresie (tylko dok. ZW)

ZA - suma zmian wartości podatkowej w okresie (tylko dok. ZW)

Dopisek + / - : tylko wartości dodatnie/ujemne

zwraca

Zmiana wartości środka trwałego

Opis

Funkcja zwraca zmianę wartości środka trwałego na bazie dokumentów.


Przykłady

ST3_STDK_ZmianaWartosci(STEW:ID,DATE(1,1,2017),DATE(12,31,2017),'AM-')
=> -2345,67

Zobacz również:

-