ST3_STDK_ZliczDokumenty
Zlicza dokumenty z okresu (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_ZliczDokumenty(parSTEW,parDataOd,parDataDo,parIgnoruj)

Parametry

parSTEW

Identyfikator środka trwałego

parDataOd, parDataDo

Data początkowa i końcowa - zliczane są dokumenty z tego przedziału dat (włącznie z tymi datami)

parIgnoruj

Ignorowane typy dokumentów w formacie fromString.

zwraca

Liczba odnalezionych dokumentów

Opis

Funkcja zwraca liczbę dokumentów z przedziału czasowego. Można wskazać typy dokumentów ignorowane.


Przykłady

ST3_STDK_ZliczDokumenty(STEW:ID,DATE(1,1,2017),DATE(12,31,2017),'DT|UM')
=> 3

Zobacz również:

-