ST3_STDK_WartoscPoczatkowa
Wartość początkowa środka trwałego (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_WartoscPoczatkowa(parSTEW,parUA)

Parametry

parSTEW

Identyfikator środka trwałego

parUA

Pusty | UM - wartość bilansowa z dokumentu OT

AM - wartość podatkowa z dokumentu OT

Dopisek + lub - : tylko wartości dodatnie/ujemne

zwraca

Wartość początkowa środka trwałego

Opis

Funkcja zwraca wartość środka trwałego na bazie dokumentu OT.


Przykłady

ST3_STDK_WartoscPoczatkowa(STEW:ID,'')
=> 12345,67

Zobacz również:

-