ST3_STDK_WartoscNaDzien
Wartość na dzień środka trwałego (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_WartoscNaDzien(parSTEW,parData,parUA)

Parametry

parSTEW

Identyfikator środka trwałego

parData

Data końcowa - zliczane są dokumenty do tej daty włącznie

parUA

Pusty - wartość bilansowa bez umorzeń (dok. OT, ZW, LT)

AT - wartość podatkowa bez amortyzacji (dok. OT, ZW, LT)

UM - wartość bilansowa (umorzeniowa)

AM - wartość podatkowa (amortyzacyjna)

UU - suma umorzeń (tylko dok. UM i ZU)

AA - suma amortyzacji (tylko dok. UM i ZU)

ZU - suma zmian wartości bilansowej (tylko dok. ZW)

ZA - suma zmian wartości podatkowej (tylko dok. ZW)

Dopisek + / - : tylko wartości dodatnie/ujemne

zwraca

Wartość środka trwałego

Opis

Funkcja zwraca wartość środka trwałego na bazie dokumentów.


Przykłady

ST3_STDK_WartoscNaDzien(STEW:ID,DATE(12,31,2017),'UM')
=> 7345,67

Zobacz również:

-