ST3_STDK_Opis
Opis dokumentu środka trwałego (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_Opis(parSTDK,parParametry)

Parametry

parSTDK

Identyfikator dokumentu ST
(jeśli zerowy, to rekord bieżący)

parParametry

Opcjonalny.

Jeśli TYPE=SHORT, to zwraca opis w jednej linii.

Jeśli TYPE=MICRO, to zwraca skrócony opis w jednej linii.

W przeciwnym razie opis w wielu liniach.

DT - powoduje wypisanie pełnych parametrów Um i Am dokumentu.

zwraca

Opis dokumentu

Opis

Funkcja zwraca wygenerowany opis dokumentu ST.


Przykłady

ST3_STDK_Opis(STDK:ID,'TYPE=SHORT|DT')
=> 'Umorzenie liniowe 1,23 w cyklu miesięcznym, Nie amortyzowany'

Zobacz również:

-