ST3_STDK_CzyUA
Sprawdza, czy jest aktywna amortyzacja lub umorzenie (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_CzyUA(parRodzaj,parSTDK,parUA)

Parametry

parRodzaj

Trzyliterowe oznaczenie rodzaju Um/Am: LIN, DEG, JED, 30% lub NIE.

parSTDK

Identyfikator dokumentu ST

parUA

U - umorzenie lub A - amortyzacja

zwraca

1 tak, 0 nie

Opis

Funkcja sprawdza działa zależnie od podanych parametrów. Jeżeli podano parRodzaj, to sprawdza, czy dany rodzaj jest NIE i zwraca 0 gdy NIE oraz 1 gdy inna wartość. Jeżeli podano parSTDK oraz parUA, to funkcja odczytuje ze wskazanego dokumentu Rodzaj po stronie Umorzeń lub Amortyzacji i dalej działa tak, jakby podano ten Rodzaj w parRodzaj.


Przykłady

ST3_STDK_CzyUA('',STDK:ID,'U')
=> 1

Zobacz również:

-