SQLAskBlob
Zapytanie o pojedynczą wartość do serwera SQL

Składnia

SQLAskBlob(parQuery)

Parametry

parQuery

Zapytanie SQL

zwraca

Wartość drugiego pola pierwszego wiersza odpowiedzi.

Opis

Funkcja służy do wykonywania prostych zapytań do serwera SQL. Zwraca pojedynczą wartość (drugie pole pierwszego wiersza odpowiedzi). Funkcja służy do wydobywania długich ciągów znaków.


Przykłady

SQLAskBlob('SELECT 1,2')
=> '2'

Zobacz również:

-