SN
Zliczanie wartości zapisanych w bazie naliczeń.

Składnia

SN(par:skladniki,par:kod_obiektu,par:typ_zasobu,par:mc_od,par:rok_od,par:mc_do,par:rok_do)

Parametry

par:skladniki

Identyfikator składnika czynszowego , można podać kilka składników oddzielonych średnikiem lub zakres składników.

par:kod_obiektu

Kod obiektu

par:typ_zasobu

Opcjonalnie można wpisać typ zasoby dla którego zliczane mają być składniki.

Rozszerzono ten parametr o możliwość wpisania filtru zaawansowanego. Filtr jest dostępny tylko na poziomie zasobu mieszkaniowego.

par:rok_od, par:mc_od

Rok i miesiąc początkowy

par:rok_do, par:mc_do

Rok i miesiąc końcowy

zwraca

Suma wartości z naliczeń

Opis

Funkcja podaje wartość Brutto naliczonych składników opłat. Można użyć jej w schematach FK.


Przykład:

SN('1-10','01-001','lokal mieszkalny',akt_mc,akt_rok,akt_mc,akt_rok)
=> 123.45

SN('1-10','01-001','FILTR zas:status=''lokatorskie'' ' ,akt_mc,akt_rok,akt_mc,akt_rok)
=> 123.45