SL_UslTowPole
Zwraca wybrane pole rekordu ze słownika towarów i usług

Składnia

SL_UslTowPole(parIDTowUsl,parPole,parFormatowanie)

Parametry

parIDTowUsl

Identyfikator towaru/usługi

parPole

Nazwa pola z rekordu słownika, np. "SLUT:JM"

parFormatowanie

Zarezerwowany

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja zwraca wartość pola rekordu z tabeli towarów i usług.


Przykłady

SL_UslTowPole(SLUT:ID_SLUSTOW,'SLUT:JM','')
=> 'szt.'

Zobacz również:

-