SL_KTH
Słownik kontrahentów

Składnia

SL_KTH(parKTH,parParametry)

Parametry

parKTH

Identyfikator kontrahenta domyślny, opcjonalne

parParametry

Składnia <tryb>|<parametry>

<tryb>

- 0 tryb normalny,

- 1 bez edycji.

<parametry>

- KTH=a;b;c... - lista id kontrahentów do wyświetlenia (filtr wg ID)

- TYTUL=... - tytuł okna

- NOKTHNAD - nie uwzględniaj hierarchii oddziałów

zwraca

Identyfikator wybranego kontrahenta (lub domyślny)

Opis

Funkcja udostępnia standardowy słownik kontrahentów.


Przykłady

SL_KTH(KTH:ID_KTH,'0|TYTUL=Wybierz kontrahenta')
=> '1'

Zobacz również:

-