SE_DataPotwierdzeniaOdbioru
Data potwierdzenia odbioru (moduł Sekretariat)

Składnia

SE_DataPotwierdzeniaOdbioru(parID,parPracownik,parParametry)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu dziennika

parPracownik

Identyfikator operatora

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

Data potwierdzenia (format Clarion) lub zero.

Opis

Funkcja zwraca datę potwierdzenia przez operatora jeśli potwierdzono, lub zero jeśli nie potwierdzono.


Przykłady

SE_DataPotwierdzeniaOdbioru(EODDZ:ID_DZIENNIK,OPE:ID_OP,'')
=> 78987

Zobacz również:

-